Ο καθαρισμός του κινητήρα μπορεί να γίνει με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, ώστε να απομακρύνουμε τα κατάλοιπα σκόνης.

Καλό είναι, ανά αραιά χρονικά διαστήματα, να κάνουμε έναν ανάλογο καθαρισμό και στον κινητήρα μας, ο οποίος χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο βρόμικος από τα υπολείμματα νερού, λάσπης και λιπαντικού.

Σε περίπτωση που το αμελήσουμε, οι ρύποι που συσσωρεύονται σε πλαστικά και μεταλλικά μέρη, δύσκολα θα καθαριστούν, ενώ θα προκαλέσουν και φθορά σε διάφορα ελαστικά και πλαστικά τμήματα. Στο εμπόριο διατίθενται προϊόντα καθαρισμού που θα μας διευκολύνουν να απομακρύνουμε τους ρύπους από το μηχανοστάσιο του αυτοκινήτου μας, κάνοντάς το να δείχνει σαν καινούργιο.

Σε περίπτωση όμως που χρησιμοποιήσουμε ποσότητες νερού για τον καθαρισμού, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην έρθει το νερό σε επαφή με διάφορα ηλεκτρικά συστήματα του κινητήρα, διότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να προκληθεί σοβαρή βλάβη.